Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Kinn
Meny

KALENDER

torsdag 6 mai
lørdag 8 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
søndag 9 mai
Nord-Vågsøy kyrkje
Stavang kyrkje
Florø kyrkje
torsdag 13 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
Friluft
lørdag 15 mai
Nord-Vågsøy kyrkje
søndag 16 mai
Sør-Vågsøy kyrkje
mandag 17 mai
Florø kyrkje
Nord-Vågsøy kyrkje
Eikefjord kyrkje
Stavang kyrkje
torsdag 20 mai
søndag 23 mai
Eikefjord kyrkje
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
mandag 24 mai
Nordal kyrkje
Nord Vågsøy-Kapellneset
torsdag 27 mai
søndag 30 mai
Florø kyrkje
Sør-Vågsøy kyrkje
torsdag 3 juni
søndag 6 juni
Florø kyrkje

konfirmasjon
Ledige stillingar
Det er med glede og spennning vi no lyser ut fleire stillingar i Kinn kyrkjelege fellesråd.
Her er det arbeid for mange og saman med dei som allereie er i jobb vil vi bli endå betre med det vi arbeider med: Å drive kyrkje og gravplass i Kinn. Kanskje er du den vi ser etter, eller du kjenner ein som vil passe perfekt. 

Kateket i Florø SJEKK UTLYSING HER  
Kyrkjetenar og reinhaldar i Eikefjord kyrkje (sjå artikkel vidare)
Les mer
Youtube_mobil_Kinn.jpg
Kyrkjene i Kinn er på youtube!
Kyrkjene i Kinn er på youtube under namnet "Kyrkjene i Kinn DNK"
Besøk oss der og finn gudstenester, bildeseriar, fortellingar for barn m.m.
Les mer
Informasjon om konfirmasjonsgudstenester 2021

Vi har lenge gledd oss til, og planlagt for, at festdagane med konfirmasjonar skulle bli gjennomført i mai 2021. Det er gjort to ulike vurderingar i Kinn nord og Kinn sør.
Kinn Nord; Nord- og Sør-Vågsøy  gjennomfører ein  konfirmasjonane etter planen i vår.
Kinn Sør; Bru,Eikefjord, Nordal og Florø
utset ein konfirmasjonanen til hausten.
Begge avgjerdene er gjort i samråd med sokneråda.  

Les mer
Korona smittevern

Kyrkjene i Kinn  følger dei nasjonale retningslinjene for smittevern som gjeld for kyrkja pr i dag. Når vi er i tvil søker vi råd hjå smittevernlegen i Kinn kommune.

Det må vere 2 meter mellom kvar person/husttand i alle retningar. Alle må sitte på faste tilviste plassar.
I situasjonar der ein er i mindre enn 2 meters avstand skal ein bruke munnbind.

Gudstenester er avlyst fram til og med 12. april.
Dåp kan gjennomførast med nntil 20 deltakarar pluss tilsette/medarbeidarar.

Gravferder kan gjennomførast med inn til 100 deltkarar viss det er 2 meters avstand mellom husttandar. Kyrkjene våre har der med ikkje stor nok plass.  
Ved gravferder må ein difor plassere personar/husttandar som ein veit kjem. Skjema og nærare informasjon om det får ein i samtale med presten eller ved å ta kontakt med kyrkjeverja. 
Ansvarleg pårørande for gravferda eller andre plasserer og viser på plass.

Kontora i Måløy og Florø har vanlege opningstider

Ynskjer du å snakke med nokon så er det berre å ta kontakt med oss. her på heimesidene finn du telefonnummer til alle tilsette.

Ta kontakt med kyrkjekontora om du er usikker.

Tilsette og sokneråd ynsker alle ein riktig god maimånad.

Erling Bakke Nydal

kyrkjeverje

Les mer
Reglement for gravplassane i Kinn

Reglement for gravplassane blei vedteke i november 2019. og festeavgifta kr 250 pr grav pr år vart vedteken i Kinn kommunestyre 20.04.2020.

Les mer
Kyrkjene i Kinn er på youtube!
På vår nye youtube-kanal finn du gudstenester, påskefortellingane for barn, konfirmantprosjekt. Og meir kjem!
Følg oss på https://www.youtube.com/channel/UCjRdzgfmJAr0fdDn-WmgzrQ
Les mer
Bøn i koronatider ( sjå meir info om påska lenger nede)

Herre Jesus Kristus,

Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.

Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.

Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.

Kom med din fred til dei som er redde.

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.

Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien.

Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus.
Amen

Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

 

Sjå meny over ( tilsette ) for direkte telefonnummer

Måløy  

Rådhuset 3. etg
Tlf 481 00481
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.
Florø
Strandgt 43
Tlf: 57 75 25 30
Opningstider:
Alle dagar 10-14, 
eller etter avtale.

Facebook:
Florø:    https://www.facebook.com/Floro.kyrkje/
Måløy:  https://www.facebook.com/kyrkjeneivagsoy/

epost:
post@kinn.kyrkja.no

Fakturaadresse:
faktura@kinn.kommune.no

Postadresse:
Postboks 504, 6903 FLORØ
Postboks 33, 6701 MÅLØY

Org.nr:
976 995 678


For meir info om kyrkja klikk på logoen "størst av alt"